รำลึกถึงบุคลากร

แนะนำบุคลากรที่เคยปฏิบัติราชการ ณ สถานศึกษาแห่งนี้

บุคลากรสังกัดฝ่ายบริหาร

นายธนศักดิ์ กระต่ายทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เกษียณราชการเมื่อ กันยายน 2554

นางสาวกิรณา วงศ์วชิระ

รองผู้อำนวยการ

เกษียณราชการเมื่อ กันยายน 2556

นายเกษม อาจปรุ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

เกษียณราชการเมื่อ กันยายน 2555

นายสุวัจน์ น้อยจันทิระ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

เกษียณราชการเมื่อ กันยายน 2555

นางนัยนา ปราบริปูตลุง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ย้ายไปปฏิบัติราชการ

ที่ ร.ร.สุรนารี