ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคาร 2