ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่

ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่ สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคาร 2