รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย สมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 1-16 กุมภาพันธ์ 2567 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน อาคาร 2 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย