ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(รถยนต์)ปีงบประมาณ 2566

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ขอประกาศเผยแพร่แผนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามเอกสารนี้