ติดต่อเรา

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เลขที่- หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 TEL:044-214935 FAX:044-214884

website: www.urrw.ac.th E-Mail: urrw.nm@urrw.ac.th Facebook : https://www.facebook.com/urrw.nakhonratchasima