รำลึกถึงบุคลากร

  
  
แนะนำบุคลากรที่เคยปฏิบัติราชการ ณ สถานศึกษาแห่งนี้
บุคลากรสังกัดฝ่ายบริหารนายธนศักดิ์  กระต่ายทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 เกษียณราชการเมื่อ กันยายน 2554    
  
นางสาวกิรณา  วงศ์วชิระ
รองผู้อำนวยการ
นายเกษม  อาจปรุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายสุวัจน์  น้อยจันทิระ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางนัยนา  ปราบริปูตลุง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 เกษียณราชการเมื่อ กันยายน 2556เกษียณราชการเมื่อ กันยายน 2555เกษียณราชการเมื่อ กันยายน 2555ย้ายไปปฏิบัติราชการ
ที่ ร.ร.สุรนารี
 

       
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
  
        Comments