แนะนำผู้จัดทำ


นางสาวน้อมจิตร  เฉลยไกร
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้างานสารสนเทศและเทคโนโลยีโรงเรียน

E-Mail: cnomchit@gmail.com , nomchit.cha@urrw.ac.th
Tel: 0819778487
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
ถนนมิตรภาพ  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


Comments