แนะนำบุคลากร

แนะนำครูใหม่ ปีการศึกษา 2563

โพสต์26 ส.ค. 2563 19:35โดยNomchit Chaloeykrai   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2563 19:38 ]

 ว่าที่ร้อยตรีธัชทฤต  สุขเจริญ  ครู สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนะนำครูอัตราจ้าง

โพสต์5 ส.ค. 2563 21:08โดยNomchit Chaloeykrai

นายกฤตพร  ศรีประภาพงศ์
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  สังกัดกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนะนำครูใหม่(คอมพิวเตอร์)

โพสต์5 ส.ค. 2563 21:05โดยNomchit Chaloeykrai


 นางสาวปภาวี  สินสันเทียะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนะนำผู้อำนวยการคนใหม่

โพสต์7 ต.ค. 2562 19:19โดยNomchit Chaloeykrai

  
นายสุพล  เชื่อมพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ย้ายมาจาก โรงเรียนเมืองคง

แนะนำรองผู้อำนวยการ

โพสต์6 พ.ย. 2561 20:50โดยNomchit Chaloeykrai

              นางวัลลภา  โพธิโต
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

โพสต์20 พ.ย. 2560 17:53โดยNomchit Chaloeykrai

 
นายธีรภัทร  ผลนา

แนะนำรองผู้อำนวยการ

โพสต์12 พ.ย. 2560 20:02โดยNomchit Chaloeykrai   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2560 17:55 ]


นายต้องตระการ  ดีรบรัมย์  
รองผู้อำนวยการฝ่ายงานกิจการนักเรียน

1-7 of 7