อบรมการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง

โพสต์25 ก.ค. 2559 19:39โดยNomchit Chaloeykrai
เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากสำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา  กระทรวงพลังงาน ได้มาเสริมทักษะและเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างถูกต้องให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชมบัวหลวง และหอประชุมโรงเรียน ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559
Comments