ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

โพสต์15 ก.ค. 2559 00:16โดยNomchit Chaloeykrai
ผู้อำนวยการณัฐพัชร์  พินพัฒนกุล  รองผู้อำนวยการผดุงศักดิ์  ศรีโท รองผู้อำนวยการเกรียงไกร  กวินอติชาติ รองผู้อำนวยการเกียรติศักดิ์  อินทร์จำนงค์ แลุะบุคลากรครูหัวหน้าฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่างๆ ได้ต้อนรับรองผู้อำนวยการสายฝน เจริญภูมิ ซึ่งย้ายจากโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ของโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ในวันที่ 15/07/2559 ณ หอประชุมโรงเรียน
 
 
  
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม #### คลิกที่นี่  ####

 Comments