ต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติราชการ 3 ท่าน

โพสต์27 ก.ค. 2559 22:20โดยNomchit Chaloeykrai
ภาพกิจกรรมการต้อนรับครู 3 ท่าน 1.คุณครูสุวิตดา ทาสันเทียะ วิชาภาษาไทยจากโรงเรียนเมืองคง 2.คุณครูจันทร์เพ็ญ อุทุมทอง วิชาชีววิทยา จากโรงเรียนโนนสูง 3.คุณครูดาราพร รอดพยันต์ วิชาภาษาไทย จากโรงเรียนปักธงชัยชุณหวัณวิทยาคาร มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน โดยมีคณะครูและบุคลากรจาก 3 โรงเรียนมาแสดงความยินดีและส่งมอบ...
   
   
 
ชมภาพเพิ่มเติม ### คลิกที่นี่ ####
 
Comments