ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:07โดยNomchit Chaloeykrai
โรงเรียนจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 9 และ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 07.00- 16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีกลุ่มงาน/ฝ่าย ต่างๆ ของโรงเรียนให้ความรู้ในเรื่องที่นักเรียนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องและต้องรับทราบนำไปปฏิบัติในการเรียนเช่น ฝ่ายวิชาการ,ฝ่ายธุรการ,ฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ชมภาพกิจกรรม 


Comments