ประชุมผู้ปกครอง2/2559

โพสต์28 พ.ย. 2559 18:37โดยNomchit Chaloeykrai
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา  โดยท่านผู้อำนวยการสภูษณพงศ์  เครื่องกลาง  ได้พบปะผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ได้พบปะพูดคุยผู้ปกครองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 2 และวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4  ชม ภาพกิจกรรม
Comments