งานอนามัยโรงเรียน

โพสต์29 พ.ย. 2559 22:52โดยNomchit Chaloeykrai
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง นครราชสีมาและ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง ได้เข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการป้องกันการติดต่อจากเชื้อไวรัสที่มากับการเปลี่ยนแปลงของอากาศหนาว และได้ติดตามคัดกรองนักเรียนที่มีอาการท้องเสีย ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา เพื่อติดตามและประเมินอาการ


Comments