เลือกตั้งประธานและสภานักเรียน" 2560

โพสต์20 ก.พ. 2560 20:13โดยNomchit Chaloeykrai
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียนประจปีการศึกษา 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ในการให้ใช้อุปกรณ์ในการเลือกตั้งและให้ความรู้ในการปฏิบัติการเลือกตั้งประธานและสภานักเรียน ครั้งนี้




Comments