เลี้ยงส่งครูเก่าต้อนรับครูใหม่

โพสต์28 พ.ย. 2559 22:12โดยNomchit Chaloeykrai
ในภาคเรียนที่ 2/2559 ได้มีการย้ายการปฏิบัติราชการของบุคลากรครู ซึ่งโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา ได้มีครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่านคือ ครูสุพัฒน์  วายโศกา  ครูสุภาพ วายโศกา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และครูยุพิน  โตนน้ำขาว  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  และมีบุคลากรครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่จำนวน 3 ท่านคือ ครูพิมพ์ใจ  คเชนทร์ชาติ ,ครูวณัชพร   กิตติพิชญางกูร และครูพนิดา  
ส่งครูเก่าจำนวน 3 ท่าน

ต้อนรับครูที่ย้ายมา จำนวน 3 ท่าน


Comments