กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

โพสต์15 ส.ค. 2559 21:08โดยNomchit Chaloeykrai
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมหลากหลายอาทิเช่น  การโต้วาที, กิจกรรม STEM  ,การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ ม.ต้น และม.ปลาย ฯลฯ

Comments