กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมปีการศึกษา 2561

โพสต์16 พ.ค. 2561 03:16โดยNomchit Chaloeykrai
ฝ่ายกิจการนักเรียน โดยนายต้องตระการ  ดีรบรัมย์  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  ได้จัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 15 - 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 


Comments