การซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน

โพสต์13 ก.ค. 2559 23:12โดยNomchit Chaloeykrai
 ด้วยเทศบาลตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมกับโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา นครราชสีมา ได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น.-16.00 น.
Comments