โรงเรียนจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียนเพิ่่มเวลารู้"

โพสต์29 มี.ค. 2558 23:48โดยน้อมจิตร เฉลยไกร   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2559 18:51 ]
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนี้ให้กับนักเรียนโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง... 
Comments