การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมรองผู้อำนวยการฯ

โพสต์25 ก.ค. 2559 20:13โดยNomchit Chaloeykrai
       สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดนัดประชุม  เตรียมการจัดประชมสัมมนาวิชาการและจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  ณ หอประชุมโรงเรียนอุบล รัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และได้แนบเอกสารขออนุญาตให้สมาชิกเข้าประชุมตามสถานที่ วัน เวลาดังกล่าว

Ċ
Nomchit Chaloeykrai,
25 ก.ค. 2559 20:31
ą
Nomchit Chaloeykrai,
25 ก.ค. 2559 20:13
Comments