การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2560

โพสต์29 มี.ค. 2560 06:54โดยNomchit Chaloeykrai
 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  นครราชสีมา  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผนกลยุทธ์  ปีการศึกษา 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 27- 29  มีนาคม 2560  ให้แก่ ครู และบุคลากรโรงเรียน  ณ อาคารหอประชุมโรงเรียน  โดยมี  นายประเสริฐ  ศรีจันทร์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในเรื่องแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน และในวันที่ 28 มีนาคม 2560 นายกิตติ  บุญเชิด  ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต31 ได้มาตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน และได้พบปะกับครูและบุคลากรให้ข้อคิดและแนวทางในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์โรงเรียนครั้งนี้ด้วย

Comments