กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559

โพสต์5 ก.ค. 2559 23:45โดยNomchit Chaloeykrai
ฝ่ายวิชาการงานวัดผลได้กำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2559 แล้ว 
ในระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559 ตารางสอนดังภาพ


Comments