สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

โพสต์3 ก.พ. 2561 18:55โดยNomchit Chaloeykrai
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยครูสุรีพร  ทองศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้สอนและแนะนำนักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ผลิตสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้ต่อไป

Comments