ศิลปะการป้องกันตัวด้วยกระบี่ กระบอง

โพสต์11 ธ.ค. 2559 17:33โดยNomchit Chaloeykrai
     กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้่่ ด้วยการเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวจากกระบี่  กระบอง  ซึ่งเป็นการป้องกันตัวด้วยอาวุธโบราณของไทย โดยครูอมรวรรณ  ขอแนบกลาง

Comments