ศิลปะกับศิลปินน้อย

โพสต์16 ก.ย. 2559 22:30โดยNomchit Chaloeykrai
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ของโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย เป็นการฝึกทักษะทางด้านงานศิลปะให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจงานศิลปะ อีกทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิในการทำงาน  กิจกรรมนี้จัดโดย  ครูวิภาดา  พลจันทึก  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Comments