แซนวิชอิ่มอร่อย

โพสต์8 ก.ค. 2559 00:36โดยNomchit Chaloeykrai   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2559 00:39 ]

กิจกรรม "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" เพื่อสนองนโยบายการขับเคลื่อนโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณครูสุกัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้นำทักษะการประกอบอาหารว่างแบบง่ายๆ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อีกทางโดยที่ไม่เสียการเรียน นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกทักษะทางด้านการเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีความสุข
Comments