พอเพียงด้วยการอดออม (หมูออมสิน)

โพสต์11 ธ.ค. 2559 17:20โดยNomchit Chaloeykrai
กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการอยู่อย่างพอเพียง สร้างนิสัยอดออมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้า โดยสร้างหมูออมสิน จากกระดาษ โดยครูพรรณพณัชกร  เจนธนวิทย์

Comments