ลูกชุบแสนสวย

โพสต์8 ก.ค. 2559 00:12โดยNomchit Chaloeykrai   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2559 00:22 ]
        กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้..ลูกชุบแสนสวย..ขอบคุณครูสุกัญญา..ที่นำกิจกรรมดีๆมาถ่ายทอดความรู้และทักษะแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งทักษะเหล่านี้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใชัในชีวิตประจำวันได้..


Comments