กิจกรรมเย็บปะเพื่อสร้างงาน ...โรงเรียนอุบลรัตนฯ

โพสต์30 ส.ค. 2559 20:12โดยNomchit Chaloeykrai
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  นครราชสีมา  โดยกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มงานคหกรรม) ได้จัดกิจกรรมการเย็บปะเพื่อสร้างงานให้แก่นักเรียนเพื่อสนองตามนโยลายกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ โดยมี คุณครูจิราวรรณ์  กันตะบุตร เป็นผู้ฝึกสอนและถ่ายทอดความรู้ทักษะทางด้านการตัด, เย็บ,ปะ ฯลฯ เพื่อสร้างงานประดิษฐ์ในรูปแบบต่าง ๆ

Comments