กิจกรรมเข้าครัวเป็นว่าเล่น

โพสต์11 ธ.ค. 2559 17:26โดยNomchit Chaloeykrai
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ด้วยการเพิ่มทักษะการประกอบอาหารให้แก่นักเรียนไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารทานเล่นหรืออาหารในชีวิตประจำวัน  นักเรียนสามารถประกอบอาหารด้วยตนเองอย่างถูกสุขลักษณะและมีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยครู พิมพ์มาดา  ธรรมวิเศษ

Comments