กิจกรรมเบเกอรี่สรรสร้าง...โรงเรียนอุบลรัตนฯ

โพสต์30 ส.ค. 2559 20:17โดยNomchit Chaloeykrai

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครรราชสีมา ได้มีกิจกรรมในการให้นักเรียนฝึกทำขนมอบ  และขายหน้าร้าน  จัดกิจกรรมโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเและเทคโนโลยี  (กลุ่มงานคหกรรม) ในวันอังคาร  คาบเรียนที่5-6  เพื่อสนองนโยบายลดเวลาเรี่ยนเพิ่มเวลารู้ ทำให้นักเรียนมีทักษะและความรู้ในการผลิตขนมประเภทเบเกอรี่ต่างๆ จัดกิจกรรมนี้โดย คุณครูวิวาร  ทรัพย์พร

Comments