"ขยับกาย สบายชีวี"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โพสต์30 ส.ค. 2559 23:09โดยNomchit Chaloeykrai
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  นครราชสีมา  ได้ดำเนินตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ อาทิเช่น เบเกอรี่สร้างสรรค์  , ฟุตซอลล์พัฒนากาย ,ช่างเครื่องเสียงน้อย ฯลฯ กิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนให้ความสนใจที่จะเรียนรู้และสนุกสนานกับการเรียน คือกิจกรรม "ขยับกาย  สบายชีวี"  โดย คุณครูอรไท   เผื่อนงูเหลือม กลุ่มสาระการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และคุณครูอมรวรรณ  ขอสูงเนิน จากกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา เป็นผู้ฝึกสอนและดูแลกิจกรรมนี้Comments