รณรงค์ภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนเทศกาลวันแห่งความรัก

โพสต์18 ก.พ. 2563 18:14โดยNomchit Chaloeykrai
ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จัดกิจกรรมการรณรงค์ภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ในเทศกาลวันแห่งความรัก ในตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


Comments