รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม

โพสต์11 ก.ค. 2560 02:30โดยNomchit Chaloeykrai
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา มีความประสงคืรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ยาม  ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน  1 อัตรา  ระหว่างวันที่ 13 - 21 กรกฎาคม 2560  ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

Comments