ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์9 มิ.ย. 2563 23:55โดยNomchit Chaloeykrai
https://sites.google.com/view/urrwregister2020/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%99?fbclid=IwAR02JUiNFdkaEWt7ehIdMwhMO2T0EsK-EubYGopx12wt_rO9TbNaQpC29XI
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)

ประจำปีการศึกษา 2563

Comments