การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศด้วยโปรแกรม Google Site

โพสต์9 มิ.ย. 2563 23:48โดยNomchit Chaloeykrai
นายสุพล  เชื่อมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานสารสนเทศฝ่าย /งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยโปรแกรม Google Site 
Comments