แจ้งการปฏิบัติงาน

โพสต์3 พ.ค. 2560 20:29โดยNomchit Chaloeykrai
แจ้งการปฏิบัติงานในวันที่ 8 -13 พฤษภาคม 2560 
    8  พฤษภาคม 2560 ครูลงชื่อปฏิบัติหน้าที่ภาคเรียนที่ 1/2560 และประชุมเปิดภาพเรียน
    9  พฤษภาคม 2560 ปฐมนิเทศนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    10 พฤษภาคม 2560 ปฐมนิเทศนักรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
    11 พฤษภาคม 2560 อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    12 พฤษภาคม 2560  อบรมคุณธรรมจริยธรรมักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    13 พฤษภาคม 2560 ประชุมผุ้ปกครอง ม.2 และ ม.3  นักเรียนม.2 และม.3 รับเงินต่าเครื่องแบบนักเรียน/รับอุปกรณ์การเรียน/รับหนังสือเรียน
    14 พฤษภาคม 2560 ประชุมผุ้ปกครอง ม.5 และ ม.6  นักเรียนม.5 และม.6 รับเงินต่าเครื่องแบบนักเรียน/รับอุปกรณ์การเรียน/รับหนังสือเรียน
รายละเอียดส่วนอื่น ตามเอกสารนี้

Comments