ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฉบับพิเศษ

โพสต์11 ม.ค. 2564 22:06โดยNomchit Chaloeykrai

ประกาศฉบับพิเศษจากทางโรงเรียน เรื่อง แนวปฎิบัติของครูในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ,ม.4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์9 มิ.ย. 2563 23:55โดยNomchit Chaloeykrai

https://sites.google.com/view/urrwregister2020/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%99?fbclid=IwAR02JUiNFdkaEWt7ehIdMwhMO2T0EsK-EubYGopx12wt_rO9TbNaQpC29XI
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)

ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน - การบัญชี

โพสต์9 มิ.ย. 2563 23:52โดยNomchit Chaloeykrai

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน - การบัญชี จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสาร
.

การอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศด้วยโปรแกรม Google Site

โพสต์9 มิ.ย. 2563 23:48โดยNomchit Chaloeykrai

นายสุพล  เชื่อมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานสารสนเทศฝ่าย /งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยโปรแกรม Google Site 

การสอบคัดเลือก ม.1,ม.4

โพสต์9 มิ.ย. 2563 23:45โดยNomchit Chaloeykrai

TO BE NUMBER ONE IDOl ระดับจังหวัด

โพสต์18 ก.พ. 2563 18:17โดยNomchit Chaloeykrai

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดเยาวชน ต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับขจังหวัด ณ สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 


รณรงค์ภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนเทศกาลวันแห่งความรัก

โพสต์18 ก.พ. 2563 18:14โดยNomchit Chaloeykrai

ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จัดกิจกรรมการรณรงค์ภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ในเทศกาลวันแห่งความรัก ในตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


รับมอบโล่รางวัลโรงเรียนสีเขียว

โพสต์18 ก.พ. 2563 18:10โดยNomchit Chaloeykrai

15 กพ. 63  นายสุพล เชื่อมพงษ์  ผอ.โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา  และคณะ รับมอบโล่รางวัลโรงเรียนสีเขียว จาก กฟผ. ร่วมกับสพฐ. ณ หอประชุมจาติกวณิช  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


1-10 of 38