คำสั่งโรงเรียน

บริการดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นคำสั่งโรงเรียน,ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร,กิจกรรมโรงเรียน  
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการรับเงินรายได้ปีการศึกษา 2560  3243 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 พ.ค. 2560 21:33 Nomchit Chaloeykrai
ċ

ดู
  2 ก.ค. 2557 21:16 น้อมจิตร เฉลยไกร
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  118 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2557 21:39 น้อมจิตร เฉลยไกร
ċ

ดาวน์โหลด
ปฏิทินปฏิบัติการปี 2560 ในช่วงเดือน เม.ย.ถึงพ.ค.2560  1517 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 พ.ค. 2560 21:31 Nomchit Chaloeykrai
ċ

ดาวน์โหลด
คำสั่งการอบรมการทบทวนแผนกลยุทธ์โรงเรียน ปี 2560  4030 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 พ.ค. 2560 21:32 Nomchit Chaloeykrai
Comments