ติดต่อเรา


 

 

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

 

 

ถนนมิตรภาพ ?ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์  30000

 

โทรศัพท์ 044-214935    โทรสาร 044-214884

 

www.urrw.ac.th     E-MAIL :urrw.nm@urrw.ac.th

ข้อมูลผู้ที่ต้องการติดต่อ