ข้อมูลทั่วไป

โพสต์13 ต.ค. 2552 00:58โดยน้อมจิตร เฉลยไกร   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2562 19:05 โดย Nomchit Chaloeykrai ]

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ตราอุนาโลมอยู่ภายใต้รัศมีสีทอง  อยู่เหนืออักษรย่อ  .ร.ว. ใต้อักษรย่อเป็นชื่

 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 
"พระพุทธลีลามงคลรัตน์"


เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระคุณเจ้าพระธรรมโสภณ  เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร

และพระราชสังวรญาณ (ฝ่ายธรรมยุต)เป็นผู้ตั้งชื่อพระพุทธรูปและพระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวันเป็นผู้เบิกเนตพระพุทธลีลามงคลรัตน์ ให้เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2541


คำขวัญ

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา


สามัคคี มีวินัย

สามัคคี ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่. ทะเลาะเบาะแว้ง วิวาทบาดหมางซึ่งกันและกัน

วินัย หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ ในระเบียบประเพณีที่ดีงามของสังคม การยับยั้งใจ

ตัวเองไม่ให้ประพฤติไปในทางชั่วร้ายหรือเสื่อมเสีย

สีประจำ

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา


แดง ขาว

สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ เสียสละ

สีขาว หมายถึง ความซื่อสัตย์ บริสุทธิ์

ดังนั้น สีแดง-ขาว จึงหมายถึง ความกล้าหาญ เสียสละ ความซื่อสัตย์ บริสุทธิ์


Comments